Om sanseridning

Nogle børn har svært ved at;

 • Sidde stille.
 • Tage imod beskeder.
 • Være sammen med (mange) andre mennesker.
 • Håndtere og sortere i sanseindtryk (Se, høre, lugte, mærke)
 • Regulere adfærd til situationen.
 • Finde ro, både fysisk og mentalt.
 • Forstå andres hensigter.
 • Overskue hverdagen.
 • Overskue skift fra én ting/aktivitet til en anden.
 • Forstå nuancer.

Det kan være en stor udfordring at få hverdagen til at fungere som forældre til et barn med forskellige vanskeligheder – hvadenten vi kalder denne vanskelighed særligt sensitiv, signalstærk, ADHD, Autisme eller..

Der kan være forskellige årsager til at barnet ikke trives, og der er mange parametre at rykke på; miljøet i daginstitutionen/skolen, miljøet hjemme, rammerne for en fødselsdag, forskellige former for visuel støtte, time-timere, den rette kost, et godt samarbejde med de mennesker der hver dag er sammen med dit barn, og måske PPR og andre samarbejdspartnere.

(Og det er benhårdt arbejde at være “hende curling-moren” og skulle stå op for dit barn, hvis reelle behov så mange andre slet ikke forstår. )

Hvis der er noget der virkelig kan skabe ro, glæde, trivsel og udvikling er det samværet med dyr, og min erfaring siger mig at heste i særdeleshed kan gøre en stor positiv forskel – for alle mennesker, men i høj grad også for børn med forskellige vanskeligheder.

Når vi er sammen med hestene;

 • Beroliges vores nervesystem.
 • Kommer vi i “flow” – vi er i nuet.
 • Mærker vi os selv – vores krop og følelser.
 • Udvikles vores empatiske følelser; vi føler samhørighed med et andet væsen.
 • Stimuleres vores sanser blidt; vi dufter til hestens pels, mærker de vuggende bevægelser og den bløde man og hører hestens taktfaste gang.
 • Lærer vi os selv at kende, fordi hesten spejler os.
 • Får vi større overskud og kommer i bedre humør.
 • Føler vi os forstået og lyttet til; heste har en fantastisk evne til at rumme os.

Jeg har fokus på at give barnet den bedst mulige oplevelse – hver gang. Vi tager individuelle hensyn, og det er ikke et must at ride. Måske har barnet størst gavn af at være sammen med hesten fra jorden til en start?

Jeg tager udgangspunkt i barnets ressourcer; Hvorvidt er barnet klar til at kommunikere, hvor går barnets grænse og hvor meget kan jeg rykke grænsen, uden at overskride den.

Der er fokus på;

 • Forudsigelighed; det foregår så vidt muligt på samme måde hver gang, så der skabes en forudsigelig rutine. Det skaber tryghed for barnet at vide hvad, hvornår, hvem, hvor…
 • Visuel støtte; der anvendes piktogrammer før og under lektionen, for at barnet ikke skal bruge for meget energi på at lytte og tage imod beskeder. Det er med til at skabe overblik for barnet og kan hjælpe til at skift bliver nemmere at overskue.
 • Anerkendelse; Barnet anerkendes for at være lige præcis den, det er. Der arbejdes ud fra et positivt mindset med øje for at fremhæve barnets samarbejdsvilje og de små positive ting barnet bidrager med. Det er med til at barnet føler sig set og forstået, og ikke mindst fodres selvværdet.
 • Samvær; Barnet lærer hvordan det er hensigtsmæssigt at være sammen med hesten, og lærer at lytte til hestens signaler og tage hensyn hertil; det styrker i høj grad barnets sociale kompetence.
 • Sanseintegration; Der laves forskellige øvelser for at stimulere barnets sanser, hvorigennem dets sanseintegration styrkes. Når barnets sanseintegration styrkes, forbedres barnets evne til at håndtere sanseindtryk og det bliver på sigt nemmere at overskue dagligdagen med andre mennesker og de krav der stilles.
 • Ro og tryghed; Lektionerne foregår enkeltvis, eller evt. som en delelektion med én anden, afhængig af det enkelte barns ressourcer. Det foregår i rolige omgivelser og med garanti for at barnet aldrig presses ud i situationer, det ikke kan rumme.

 

Om Lisette Norah; 

Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet som socialpædagog i en del år efterhånden;

 • På døgninstitutioner med unge mennesker med ADHD, Autisme, NLD, ADD, Borderline, Angst og andre psykiske udfordringer og sociale vanskeligheder.
 • På Specialområdet Autisme med voksne mennesker med autisme og komorbiditet (plus-diagnoser)
 • Børn med forskellige opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, ADD og autisme. 
 • På Specialområdet Hjerneskade.
 • På Specialområdet Børn og Unge.
 • På specialområdet Psykisk sygdom.

Derudover er jeg uddannet Blue Berry Hill basis-instruktør, hvor jeg er uddannet i hestens hjerne, naturlige adfærd og læring, samt hestens anatomi og sund bevægelse (læs mere herom under de andre faner her på min hjemmeside)

Udover min brede og efterhånden ret solide erfaring rent professionelt set, har jeg også en del med “hjemmefra”.

Min helt store motivation til at arbejde med heste og børn/unge med vanskeligheder bunder først og fremmest i min egen historie (og jeg skal undlade at komme med den lange version)

Jeg er født og opvokset i en familie præget af psykisk sygdom og alkoholisme. Jeg selv har altid været – og er stadig – sensitiv og har haft svært ved at fungere helt på lige vilkår med andre mennesker. Jeg har aldrig brudt mig om at blive puttet i kasse og rammer, og har altid været min egen lykkes smed. Hestene har altid været mit frirum og de har bidraget med kærlighed, omsorg og en selvindsigt som end ikke den bedste og dyreste psykolog ville kunne skabe. Jeg ved helt ærligt ikke hvor jeg var endt uden dem!

Min allerstørste motivation for at skabe “sanseridning” har uden tvivl været min søn. Han har væltet alle mure og udfordret mig mere end noget andet i mit liv. Allerede i en alder af 4 blev han udredt, indtil videre med ordene “pragmatiske vanskeligheder”. Han har det ofte svært og hver dag kæmper han en brav kamp for at mestre livet i en alt for travl verden – og vi forældre for at hjælpe ham.

Han finder stor ro sammen med hestene, og har udviklet sig med hastige skridt ved hjælp af dels pædagogiske tiltag i institutionen og herhjemme, dels træning af sanserne til forbedrelse af hans sanseintegration, samt samværet med dyr.

 

Ønsker du at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dit barn? Send mig en mail på; info@lisettenorah.dk

Du finder min facebookside om sanseridning lige her; https://www.facebook.com/Sanseridning-v-Lisette-Norah-297496274158110/

Velkommen til Sanseridning.